การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอุตสาหกรรมสีเขียวของไต้หวัน

328 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอุตสาหกรรมสีเขียวของไต้หวัน

 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 

พันธมิตรอุตสาหกรรมสีเขียวของไต้หวัน

การรวมตัวของสมาชิกบริษัทช้้นนำในองค์กรเพื่อสร้างฉันทไมตรี โดยท่านประธาน Chen Guangxiong ท่านประธานองค์กรเป็นผู้เปิดพิธี 

รวมถึงการมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทร่วม ซึ่งรวมถึง บริษัท หงฝู คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัท Chen Quan Rich co.,Ltd  ในการป็นองค์กรร่วมพันธมิตรอุตสาหกรรมสีเขียวของไต้หวัน

รวมถึงพิธีลงนามครั้งใหญ่สัญญาพันธมิตรกับศูนย์ก่อสร้างอาคารอัจฉริยะ ณ กรุงไทเป ประเทศไทยหวัน

             

     

Powered by MakeWebEasy.com