เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ Smarty City Solutions

840 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ Smarty City Solutions


ไต้หวันได้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีความสามารถในการแข่งขันอันดับต้นๆ ของโลก มุ่งสู่อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว และหนึ่งในนั้นร่วมด้วย บริษัท หงฝู คอร์เปอเรชั่น จำกัด องค์กรพันธมิตรอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวไต้หวัน (Taiwan Green Industry Alliance) แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง เป็นหนึ่งในกุญแจหลักภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมของรัฐ จัดตั้งโดยการรวมกลุ่มพันธมิตร ที่ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และทางด้านเทคโนโลยี โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในไต้หวันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียว การผสมผสานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรม การหมุนเวียน พลังงานสีเขียว มีนโยบายบุกเบิกในการปกป้องโลกและความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายที่สุดระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีอันชาญฉลาดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน  


 

 


                                            

Powered by MakeWebEasy.com