พาร์ทเนอร์ธุรกิจไทยของเรา
คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับส่งออก เม็ดพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ 

BioPBS™ เม็ดพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เมื่อย่อยสลายจนหมด จะต้องไม่มีส่วนผสมของพลาสติก หรือสารพิษใด ๆ หลงเหลืออยู่

Powered by MakeWebEasy.com